اطلاعیه در خصوص شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

اطلاعیه در خصوص شرکت در انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران…

بیشتر بدانید

حاصل تلاش انجمن و هیات بورد بیهوشی ایران

حاصل تلاش انجمن و هیات بورد بیهوشی ایران…

بیشتر بدانید

پیام دبیر علمی کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران

پیام دبیر علمی کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران…

بیشتر بدانید

پیام رئیس کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران

پیام رئیس کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران…

بیشتر بدانید

اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

 

افزایش تعرفه ساعت بیهوشی از ۴ کا به ۶ کا

بیشتر بدانید

تمدید زمان اعلام کاندیداتوری

تمدید زمان اعلام کاندیداتوری…

بیشتر بدانید

عدم تمایل پزشکان به تحصیل در رشته های مادر و علل افزایش مهاجرت پزشکان

عدم تمایل پزشکان به تحصیل در رشته های مادر و علل افزایش مهاجرت پزشکان…

بیشتر بدانید

نامه به دبیر شورایعالی بیمه سلامت در خصوص ترمیم تعرفه بیهوشی

نامه به دبیر شورایعالی بیمه سلامت در خصوص ترمیم تعرفه بیهوشی…

بیشتر بدانید

نامه انجمن به معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تامین داروهای بیهوشی

نامه انجمن به معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تامین داروهای بیهوشی…

بیشتر بدانید