کنفرانس ماهانه نقش متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه در درمان های خارج رحمی حین زایمان

انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران در راستای کنفرانس های ماهانه برگزار می کند.

بیشتر بدانید

سمینار یک روزه زایمان بی درد

بیشتر بدانید

گزارش کنفرانس زایمان بی درد: چالش ها و راهکارها.