کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان

کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان

 

 

 

کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان درمان چند تخصصی در تومورهای مغزی کودکان
(یادبود پروفسور پروانه وثوق)
زمان: ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دارای امتیاز بازآموزی
محل: تهران، بیمارستان محک
————————————————
کانال انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران: @iranesthesia
صفحه اینستاگرام انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران: @iranesthesia

 

وبینار اختلالات خواب و بهداشت خواب

وبینار اختلالات خواب و بهداشت خواب…

بیشتر بدانید

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

بیشتر بدانید

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

بیشتر بدانید

برنامه کنفرانس های ماهانه انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران شاخه اصفهان۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲

برنامه کنفرانس های ماهانه انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران شاخه اصفهان۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲

چهارمین کنگره بیهوشی قلب

چهارمین کنگره بیهوشی قلب

بیشتر بدانید

برنامه پایش انعقاد خون

برنامه پایش انعقاد خون

بیشتر بدانید

گالری پانزدهمین کنگره بین المللی آنستزیولوژی ۳-۵ خرداد۱۴۰۲-سالن ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی

خبرگزاری مهر: متخصصان بیهوشی با کاربرد هوش مصنوعی آشنا می شوند

خبرگزاری مهر: متخصصان بیهوشی با کاربرد هوش مصنوعی آشنا می شوند…

بیشتر بدانید

پیام دبیر علمی کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران

پیام دبیر علمی کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران…

بیشتر بدانید