صد و بیستمین شماره مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

صد وبیستمین شماره مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

بیشتر بدانید

پی گیری پرداخت کامل تعرفه بیهوشی برای اعمال زیبایی

پی گیری پرداخت کامل تعرفه بیهوشی برای اعمال زیبایی

بیشتر بدانید

پی گیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه در ارتباط با بازداشت متخصص بیهوشی درجیرفت

پی گیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه در ارتباط با بازداشت متخصص بیهوشی درجیرفت…

بیشتر بدانید

پیگیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه ایران برای تعرفه سال آینده

پیگیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه ایران برای تعرفه سال آینده…

بیشتر بدانید

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند:

بیشتر بدانید

انتصاب دکتر علی سلحشور به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی

انتصاب دکتر علی سلحشور به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی

بیشتر بدانید

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

بیشتر بدانید

بخشی از فعالیت های انجمن آنستزیولوژی و مراقت های ویژه ایران شاخه تبریز

بخشی از فعالیت های انجمن آنستزیولوژی و مراقت های ویژه ایران شاخه تبریز

بیشتر بدانید

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

بیشتر بدانید

رتبه اول و مخترع برگزیده جشنواره رازی دکترحمیدرضا عزیزی فارسانی

رتبه اول و مخترع برگزیده جشنواره رازی دکترحمیدرضا عزیزی فارسانی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیشتر بدانید