تمدید زمان اعلام کاندیداتوری

تمدید زمان اعلام کاندیداتوری…

بیشتر بدانید

عدم تمایل پزشکان به تحصیل در رشته های مادر و علل افزایش مهاجرت پزشکان

عدم تمایل پزشکان به تحصیل در رشته های مادر و علل افزایش مهاجرت پزشکان…

بیشتر بدانید

نامه به دبیر شورایعالی بیمه سلامت در خصوص ترمیم تعرفه بیهوشی

نامه به دبیر شورایعالی بیمه سلامت در خصوص ترمیم تعرفه بیهوشی…

بیشتر بدانید

نامه انجمن به معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تامین داروهای بیهوشی

نامه انجمن به معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تامین داروهای بیهوشی…

بیشتر بدانید

نامه انجمن به وزیر بهداشت در خصوص اصلاح تعرفه بیهوشی

نامه انجمن به وزیر بهداشت در خصوص اصلاح تعرفه بیهوشی…

 

بیشتر بدانید