اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

اسامی کاندیداهای انتخابات هیات مدیره و بازرس انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

 

افزایش تعرفه ساعت بیهوشی از ۴ کا به ۶ کا

بیشتر بدانید

پیام دبیر اجرایی کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی، مراقبت‌های ویژه و درد ایران

بیشتر بدانید

راهنمای ارسال خلاصه مقالات در پانزدهمین کنگره بین‌المللی آنستزیولوژی و مراقبت‌های ویژه ایران

بیشتر بدانید

دانلود کتاب بیهوشی Lee 2023

دانلود کتاب بیهوشی Lee 2023…

بیشتر بدانید

تمدید زمان اعلام کاندیداتوری

تمدید زمان اعلام کاندیداتوری…

بیشتر بدانید

عدم تمایل پزشکان به تحصیل در رشته های مادر و علل افزایش مهاجرت پزشکان

عدم تمایل پزشکان به تحصیل در رشته های مادر و علل افزایش مهاجرت پزشکان…

بیشتر بدانید

نامه به دبیر شورایعالی بیمه سلامت در خصوص ترمیم تعرفه بیهوشی

نامه به دبیر شورایعالی بیمه سلامت در خصوص ترمیم تعرفه بیهوشی…

بیشتر بدانید

نامه انجمن به معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تامین داروهای بیهوشی

نامه انجمن به معاونت درمان وزارت بهداشت در خصوص تامین داروهای بیهوشی…

بیشتر بدانید

نامه انجمن به وزیر بهداشت در خصوص اصلاح تعرفه بیهوشی

نامه انجمن به وزیر بهداشت در خصوص اصلاح تعرفه بیهوشی…

 

بیشتر بدانید