Chest Wall Hematoma after Continuous Serratus AnteriorPlane Block

Chest Wall Hematoma after Continuous Serratus AnteriorPlane Block

بیشتر بدانید

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند:

بیشتر بدانید

انتصاب دکتر علی سلحشور به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی

انتصاب دکتر علی سلحشور به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی

بیشتر بدانید

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

برنامه ی مرگ ناگهانی قلبی و درمان آریتمی های مربوطه

بیشتر بدانید

وزارت بهداشت: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، جبران گذشته است

وزارت بهداشت: افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی، جبران گذشته است

بیشتر بدانید

بخشی از فعالیت های انجمن آنستزیولوژی و مراقت های ویژه ایران شاخه تبریز

بخشی از فعالیت های انجمن آنستزیولوژی و مراقت های ویژه ایران شاخه تبریز

بیشتر بدانید

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

برنامه ی مراقبت های پس از بیهوشی PACU

بیشتر بدانید

رتبه اول و مخترع برگزیده جشنواره رازی دکترحمیدرضا عزیزی فارسانی

رتبه اول و مخترع برگزیده جشنواره رازی دکترحمیدرضا عزیزی فارسانی متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

بیشتر بدانید

شماره ۴۹ ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی

شماره ۴۹ ماهنامه توسعه فناوری های نوین پزشکی

بیشتر بدانید