دستورالعمل مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن

دستورالعمل مدیریت درد بعد از عمل یا دردهای مزمن

بیشتر بدانید

برنامه کنفرانس های ماهانه انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران شاخه اصفهان۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲

برنامه کنفرانس های ماهانه انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران شاخه اصفهان۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۲

صورتجلسه هیات مدیره انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران مورخ ۷ دی ماه ۱۴۰۲

صورتجلسه هیات مدیره انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران مورخ ۷ دی ماه

مصاحبه دکتر سعید جهانبخش با روزنامه خراسان

مصاحبه دکتر سعید جهانبخش با روزنامه خراسان

بیشتر بدانید

انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران در بین ۲۰ انجمن برتر گروه پزشکی

انجمن انستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران در بین ۲۰ انجمن برتر گروه پزشکی

بیشتر بدانید

The Official Journal of the American Society of Anesthesiologists December 2023

The Official Journal of the American Society of Anesthesiologists December 2023

بیشتر بدانید

WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage Vasco

WHO recommendations on the assessment of postpartum blood loss and use of a treatment bundle for postpartum haemorrhage Vasco

بیشتر بدانید

چهارمین کنگره بیهوشی قلب

چهارمین کنگره بیهوشی قلب

بیشتر بدانید