ثبت نام در سمینار سه روزه احیای قلبی – ریوی

بیهوشی در کودکان: مدیریت نگرانی والدین و اضطراب کودکان

بیشتر بدانید

گزارشی کوتاه از کارگاه یک روزه مدیریت راه هوایی مشکل

گزارش تصویری از کنگره بیهوشی تبریز (تبریز آنستزیا ٢٠١۶ )

پاسخ دبیر محترم کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی به درخواست تشکیل جامعه ی متخصصین بیهوشی ایران

بیشتر بدانید

هفدهمین کنگره Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia

بیشتر بدانید

ایمنی بیماران در مداخلات درمانی و خطاهای پزشکی

بیشتر بدانید

کورس بین المللی ICU

بیشتر بدانید

پیگیری اعتراض متخصصان بیهوشی نسبت به روند قراردادهای بیمه ای

بیشتر بدانید