صد و بیستمین شماره مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

صد وبیستمین شماره مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

 

 

 

 

 

راه رفته در یک نگاه

احتمالاً برای آن دسته از همکاران که خواننده و یا تولید کننده مقالات علمی در ایران هستند انتشار ۱۲۰ شماره از یک مجله در طول دور ه ای چهل و چند ساله دستاوردی چشمگیر جلوه نخواهد کرد؛اما برای کسانی که دست اندرکار انتشار چنین نشریاتی در سرزمین ما هستند این مهم در عین حال که عین خون جگر خوردن است، دستاوردی چشمگیر و سبب سربلندی و مباهات به شمار میرود.در اینجا سخن بر سر تداوم انتشار مجلۀ انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران” است،نشریه ای که در سال ۱۳۵۶ ، به شکل بولتن و به همت دکتر همایون وکیل کار خود را آغاز کرد ، پزشکی فعال و آشنا به اوضاع و احوال روز جهان علم پزشکی، که توانست آغازگر راهی باشد که اکنون چهل و پنج سال است با فراز و فرودهایی چند ادامه دارد. این مجله پس از سالی چند که به صورت منظم اما در قالب بولتن از بوتۀ چاپ بدر می آمد در سال ۱۳۶۴ و در بحبوحۀ جنگ با اخذ امتیاز نشر به شکل فصلنامۀ علمی – پژوهشی روندی را بنیاد گذاشت که در طول چهار دهه تداومیافته است. مجلۀ انجمن در طول دوران طولانی مورد اشاره تا به امروز سه مدیر مسؤول (دکتر رضا بهنیا، دکترمحمدمهدی قیامت و دکتر علی رضا سلیمی) و چهار تن ا ز بزرگان تخصص بیهوشی کشور (دکتر همایون وکیل، دکتر جعفر منصوری، خانم دکتر کبری قاضی سعیدی، دکتر زاهد حسین خان) را به عنوان دبیر شورای تحریریه یا سردبیر در کنار خود داشته است و نیز تعداد کثیری از متخصصان نام آشنای تخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه و تخصصهای دیگر را که به عنوان عضو شورای تحریریه و مشاور، مجلۀ خود را یاری و همراهی کرده اند. در پیوند با این گروه از بزرگواران همکار و دارای مسؤولیت در مجله یادکردی ویژ ه از آقای دکتر جعفر منصوری که درطول دور ه ای طولانی ( ۱۳۸۱ -۱۳۶۴)سردبیری را در نشریه بر عهده داشته اند و زحمات بسیاری در مسیر آماده سازی و چاپ و نشر آن متحمل شده اند ضرورت تام دارد .در این راستا لازم به یادآوری می نماید کهاهمیت انتشار مجله با محوریت تخصص بیهوشی بر کمتر کسی پوشیده است. چنین مجله ای گذشته از آنکه جایگاهی برای عرصۀ مقالات پزشکی به زبان فارسی در اختیار متخصصان فارسی زبان قرارمیدهد، در عین حال به دلیل برخورداری از امتیاز پژوهشی در اخذ رتبه برای پزشکان کشور اهمیت دارد. در این مورد این نیز گفتنی است که مجلۀ انجمن اگر مدعی تقدم فضل در عرصۀ مورد اشاره نباشد به یقین سزاواری ادعا در مورد فضل تقدم را در مورد خود دارد زیرا این مجله در حیطۀ خاص انتشار خود نخستین نشریه ای بود که در ایران از بوتۀ چاپ و نشر بیرون آمد.البته – و خوشبختانه – در گذر زمان نشریاتی هم راستا با مجلۀ انجمن آغاز به انتشار کردند و لاجرم شماری “رقیب” بر سر راه ظاهر شد که هر یک به سهم خود کوششی در راستای انتشار مقالات تولید شده از سوی نویسندگان ارجمند کشور به خرج می دادند و میدهند. فایدۀ این روند همانا گسترش دامنۀ فعالیت نشریات داخل کشور با محوریت تخصص بیهوشی بود و هست اما انتشار این مجلات به نوعی سبب کاهش تعداد مقالات ارسالی برای هر یک از نشریات مورد اشاره شد که به نوبۀ خود سبب گردید تا بخش تهیه و تولید مقالات در نشریه برای حفظ کیفیت خود از یک سو و انتشار منظم از سوی دیگر با دشواریهای متعددی مواجه گردد. از سوی دیگر تمایل بسیاری از متخصصان برای انتشار مقاله در مجلات بین المللی در خارج کشور و نیز وجود دشوار یهایی در مسیر تولید مقاله در داخل کشور به دلیل حجم مشکلات مختلف به نوبۀ خود باز هم بر دشوار یهای انتشار مجله افزودند. اما با وجود تمامی مشکلات مورد اشاره و شماری دیگر از دشواریها که جای بحث آنها در اینجا نیست مجلۀ بر تداوم انتشار خود مصرانه پای فشرد و در عین حال بر کیفیت نشر خود و بهبود آن اصرار ورزید، ثمرۀ همتی که خوشبختانه از پی گذشت چند دهه کماکان ادامه دارد.اکنون در آستانۀ چهل و پنجمین سال انتشار مجلۀ جای آن دارد که تشکری صمیمانه و خاکسارانه از تمامی همکاران و همیاران مجله در تمامی سطوح صورت گیر د؛ شمار انبوهی از نا مهای صاحب نشانه که از جمع پرشمار آنان از عزیز درگذشته شادروان دکتر ولی الله حسنی میتوان و باید نام برد که مجله از بسیاری جهات مرهون همیاری و راهنماییهای ایشان بود و نیز همکاری خارج از تخصص پزشکی، جناب اکبر تقی نژاد که از سال ۱۳۸۰ به اینسو وظیفۀ مدیریت اجرایی مجله را بر عهده داشته است . و همچنین ضروری است مؤکداً بر این مهم اصرار ورزیم که تنها و تنها به مدد یاری بزرگواران نویسنده و تولید کنندۀ مقالات تخصصی در تمامی سطوح میتوان به راهی که پیمودن آن تا به امروز با وجود تمامی دشوار یها تداوم یافته است ادامه داد. بنابراین همینجا از تمامی نویسندگان مقالات همسو با محور انتشار مجلۀ درخواست می کنیم که در ادامۀ راه ما را با لطفی بیش از گذشته مورد عنایت قرار دهند و با ارسال آثار وزین خود بر پایداری ما در راهی دشوارکه چهل و چهار سال به پیمودن آن همت کرده ایم کمک کنند. انتشار هر مجلۀ وزین و پرمحتوایی مرهون برخورداری از آثار درخور امعان نظر مخاطبان خاص خود است و سابقۀ طولانی مجلۀ آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران به ما آموخته است که شمار آفرینندگان آثار وزین در عرصۀ تخصص شریف پزشکی در کشور ما اصلاً اندک نیست. به امید یاری هر چه بیشتر این بزرگواران برای تداوم انتشار منظم و وزین مجلۀ انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران.

 

دکتر علی رضا سلیمی

رییس انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران

مدیر مسؤول مجلۀ انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران

 

 

***برای مشاهده این شماره کلیک کنید

 

0 نظر

پاسخ دهید

Want to join the discussion?
می خواهید در گفتگو ها شرکت کنید؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *