صد و بیستمین شماره مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

صد وبیستمین شماره مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران

بیشتر بدانید

کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان

کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان

 

 

 

کنگره دو سالانه بین المللی آنکولوژی کودکان درمان چند تخصصی در تومورهای مغزی کودکان
(یادبود پروفسور پروانه وثوق)
زمان: ۲۶ تا ۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳دارای امتیاز بازآموزی
محل: تهران، بیمارستان محک
————————————————
کانال انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران: @iranesthesia
صفحه اینستاگرام انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران: @iranesthesia

 

پی گیری پرداخت کامل تعرفه بیهوشی برای اعمال زیبایی

پی گیری پرداخت کامل تعرفه بیهوشی برای اعمال زیبایی

بیشتر بدانید

پی گیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه در ارتباط با بازداشت متخصص بیهوشی درجیرفت

پی گیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه در ارتباط با بازداشت متخصص بیهوشی درجیرفت…

بیشتر بدانید

پیگیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه ایران برای تعرفه سال آینده

پیگیری انجمن انستزیولوژی ومراقبت های ویژه ایران برای تعرفه سال آینده…

بیشتر بدانید

وبینار اختلالات خواب و بهداشت خواب

وبینار اختلالات خواب و بهداشت خواب…

بیشتر بدانید

راهیابی خانم دکتر عالیه زمانی به مجلس

راهیابی خانم دکتر عالیه زمانی به مجلس

بیشتر بدانید

Chest Wall Hematoma after Continuous Serratus AnteriorPlane Block

Chest Wall Hematoma after Continuous Serratus AnteriorPlane Block

بیشتر بدانید

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند

انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران، شاخه اصفهان برگزار میکند:

بیشتر بدانید

انتصاب دکتر علی سلحشور به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی

انتصاب دکتر علی سلحشور به عنوان سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان نظام پزشکی

بیشتر بدانید