سمینار بیهوشی رژیونال با موضوع بلوک های عصبی تحت هدایت سونوگرافی

بیشتر بدانید

برنامه کنفرانس علمی یک روزه ویژه متخصصین بیهوشی استان فارس

بیشتر بدانید

جلسه فوق العاده انجمن بیهوشی استان فارس

گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ ۱۲-۷ شهرریور ماه ۱۳۹۵ (تصویری)

گزارشی کوتاه از سمینار سه روزه احیای قلبی-ریوی (تصویری)

گزارش کنفرانس زایمان بی درد: چالش ها و راهکارها.

ثبت نام در سمینار سه روزه احیای قلبی – ریوی

گزارشی کوتاه از کارگاه یک روزه مدیریت راه هوایی مشکل