گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ ۱۲-۷ شهرریور ماه ۱۳۹۵ (تصویری)

گزارشی کوتاه از سمینار سه روزه احیای قلبی-ریوی (تصویری)

گزارشی کوتاه از کارگاه یک روزه مدیریت راه هوایی مشکل

برنامه علمی کنگره بیهوشی تبریز (تبریز آنستزیا ٢٠١۶ )

بیشتر بدانید

برنامه آموزشی “مدیریت انتقال خون پیرامون عمل PBM”

گزارشی کوتاه از ” کارگاه راه هوایی پیشرفته “

گزارش دیدارهای ریاست انجمن با ارکان انجمن جهانی