معرفی شاخص پیشگویی کننده جدید راه هوایی مشکل (Facial Angle) توسط دکتر حسن سلیمانپور و همکاران دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مجله معتبر JCA

بیشتر بدانید

نامی نو برای رساندن مفهومی تازه از یک درد کهنه!

بیشتر بدانید