پاسخ انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران در ??خصوص انجام اعمال کولونوسکوپی در مطب

پاسخ انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران در ??خصوص انجام اعمال کولونوسکوپی در مطب…

بیشتر بدانید

نام انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران در بلندترین قله ایران در خشید

نام انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه ایران در بلندترین قله ایران در خشید

بیشتر بدانید

مکاتبه ریاست انجمن با معاونت آموزشی وزارت بهداشت

مکاتبه ریاست انجمن با معاونت آموزشی وزارت بهداشت…

بیشتر بدانید

گردهمایی متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه ?‍⚕️?‍⚕️ایران ۵ مرداد ماه

گردهمایی متخصصین بیهوشی و مراقبت های ویژه ?‍⚕️?‍⚕️ایران ۵ مرداد ماه

بیشتر بدانید

وبینار روکورونیوم و شوگامادکس (همراه با امتیاز باز ?‍?آموزی)

بیمارستان فوق تخصصی صنعت نفت تهران? با همکاری انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران برگزار میکند:

بیشتر بدانید

رییس انجمن علمی تخصصی مرتبط با سلامت کشور جهت توقف دستورالعمل اخیر غربالگری به وزیر ⛔️بهداشت و درمان هشدار دادند.

رییس انجمن علمی تخصصی مرتبط با سلامت کشور جهت توقف دستورالعمل اخیر غربالگری به وزیر ⛔️بهداشت و درمان هشدار دادند.

بیشتر بدانید

A Shift from Traditional Learning to E-Learning: Advantages and Disadvantages

A Shift from Traditional Learning to E-Learning: Advantages and Disadvantages.

بیشتر بدانید

انتصاب دکتر علیرضا سلیمی بعنوان عضو کمیته معین کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

انتصاب دکتر علیرضا سلیمی بعنوان عضو کمیته معین کمیسیون انجمن های علمی گروه پزشکی

بیشتر بدانید

سمپوزیوم عوارض مکانیکال پس از انفارکتوس حاد میوکارد

سمپوزیوم عوارض مکانیکال پس از انفارکتوس حاد میوکارد

بیشتر بدانید

کتاب پیشرفت هوشبری

کتاب پیشرفت هوشبری

بیشتر بدانید