صورتجلسه هیات مدیره انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران مورخ ۷ دی ماه