سمینار سه روزه احیای قلبی – ریوی

زمان: ۳ الی ۵ شهریور ماه ۱۳۹۵

مکان: تهران- مرکز آموزشی پزشکی و درمانی امام حسین(ع)

دارای ۱۸ امتیاز بازآموزی

هزینه ثبت نام:
پزشکان ۱۰۲۰۰۰ تومان
پرستاران ۶۹۰۰۰ تومان

نحوه ثبت نام:
به دلیل ظرفیت محدود باقی مانده، اولویت با افرادی است که زودتر ثبت نام فرمایند. جهت ثبت نام، فرم مربوطه زیر را با دقت پر نمایید.

شماره بانک رفاه ۱۹۴۱۸۰۰۷۴ کد ۱۰۲۲
شماره کارت آقای رحمت اله شهرامی فر حسابدار انجمن
۵۰۲۲-۲۹۱۰-۵۴۰۳-۴۸۳۸ بانک پاسارگاد

** برای ثبت امتیاز بازآموزی به اطلاعات خواسته شده نیاز می باشد لذا در تکمیل آن نهایت دقت را داشته باشید.

توجه داشته باشید که عکس فیش واریزی (یا اسکرین شات از صفحه تایید پرداخت در موبایل) و شماره رهگیری هر دو الزامی می باشد.