رئیس انجمن بیهوشی و مراقبت های ویژه کشور، بر ضرورت بازنگری در قوانین سازمان نظام پزشکی تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر علیرضا سلیمی همزمان با دفاع از اظهارت وزیربهداشت که خواستار تغییرات اساسی در قوانین نظام پزشکی شده بود، افزود:  به طور کلی معتقدم که نظام پزشکی در قوانین خود باید تجدید نظرجدی اعمال کند.حال آنکه به نظرمی رسد حتی قوانین مادر این سازمان هم باید تغییراتی داشته باشد زیرا درحال حاضر پاسخگوی نیازهای جامعه پزشکی نیست.

وی خاطرنشان کرد:متاسفانه با توجه به هجمه های اخیر بر علیه جامعه پزشکی،این سازمان نتواسته توقعات این قشر را دردفاع ازحقوق صنفی مربوطه به خوبی برآورده نماید.

سلیمی ادامه داد:البته شاید یکی از دلایل این رویه نیزمربوط به ضعف قوانین و حدود اختیارات سازمان نظام پزشکی است. بنابراین با ایجاد تغییرات و بازنگری در قوانین می توان به معنای واقعی پاسخگوی خواسته ها و مطالبات این صنف بزرگ بود.

وی با اشاره به اینکه ضمن تغییر حدود اختیارات نظام پزشکی باید به حدود اختیارات نیز اضافه شود تصریح کرد: در بحث انتخابات، ترکیبی که وارد نظام پزشکی می شود باید متناسب با تخصص ها باشد تا هیئت مدیره سازمان نظام پزشکی بازتاب درستی از تخصص ها و رشته های مختلف داشته باشد. بنابراین در حال حاضر با توجه به نسبت جمعیتی گروه های مختلف پزشکی جا دارد که یک بازنگری جدی دراین باره رخ دهد.

* برای مشاهده ی خبر در وبسایت خبری مهر اینجا کلیک کنید.