پس از برگزاری انتخابات برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره انجمن آنستزیولوژی و مراقبت هابی ویژه ایران در ماه های پایانی سال ۹۴ ، اتفاقات جالبی در این انجمن افتاد. از نامه ای که یکی نوشت و از کم کاری تیم مدیریتی جدید گلایه کرد تا جوابیه های مختلفی که برای آن نوشتند و انجمنی که تحویل گرفته اند را به ویرانه تشبیه کردند. هرچند بسیار زود است تا درباره کم کاری یا پرکاری اعضای هیات مدیره این انجمن قضاوت شود و گذشت زمان کفایت آنان را به اثبات خواهد رساند اما انتخاب دکتر سلیمی به عنوان رئیس، کمترین غنیمتی است که در همین چند ماه گذشته نصیب این انجمن شده است. مدیری توانمند و خوشفکر که ان شاالله، با همکاری سایر اعضای هیات مدیره، روزهای روشنی را برای این انجمن به ارمغان خواهد آورد. تا همین جای کار، تعلیق انجمن بیهوشی ایران از سوی انجمن جهانی بیهوشی برطرف شده است.

حاصل گفت و گوی مختصر ما با ایشان در ادامه آمده است.