درود بر شما سروران ارجمند

کارگاه و کنفرانسهاى مدیریت راه هوایى در روزهاى پنجشنبه و جمعه بیست و چهارم و بیست و پنجم تیر ماه در طبقه ى سوم ساختمان کلینیکهاى لبافى نژاد با برنامه ریزى و مدیریت علمى و اجرایى انجمن بیهوشى ایران برگزار شدند. البته برنامه یک روزه اجرا می شد و به صورت بسته اى شامل سخنرانى ها در آغاز روز، پس از تلاوت قرآن کریم و سرود جمهورى اسلامى و کارگاه هاى مدیریت راه هوایى با استفاده از دستگاههاى روزامد شرکت Storz، که پشتیبان و حامى کنفرانس و کارگاه نیز بود، بعد از پایان کنفرانسها اجرا شدند.
آنچه سخنرانی ها را بسیار دلنشین و جذاب می نمود کاربردى بودن محتواى سخنرانی ها و زمان کافى و نه چندان بلند آنها و هم چنین ارایه توسط اساتید صاحب نظر، کاربلد و باتجربه اى بود که تسلط چشمگیر و کامل بر محتواى علمى و روش سخنورى داشتند. حضور اساتید گرانقدر دکتر زاهد حسین خان، دکتر مالک، دکتر کامرانمنش، دکتر جعفرى و سایر اساتید دانش ورز که در تمامى روز در کنفرانسها شرکت داشتند و با ارایه ى نکته هاى ارزشمند عملى و علمى شرکت کنندگان را راهنمایى مى کردند فضایى دوستانه، پر نشاط و جذاب به سخنرانی ها می داد. روزامد بودن متن سخنرانی ها با پوشش کامل وسایل به روز که در مراکز مطرح علمى و درمانى دنیا در مدیریت راه هوایى به کار می روند و معرفى جدول ها و الگوریتم هاى کارامد و پرهیز از استفاده از روش هاى صرفاً متکى بر حافظه، از جنبه هاى شاخص و چشم گیر در کل روز بودند.

سخنرانها:
دکتر زاهد حسین خان استاد دانشگاه علوم پزشکى تهران،
دکتر سلیمى و دکتر رادپى اساتید دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى،
دکتر جعفرى و دکتر مهدوى دانشیاران دانشگاه علوم پزشکى شهید بهشتى،
دکتر کامرانمنش و دکتر مالک استادیاران شهید بهشتى)
( سخنرانیها طبق برنامه ى ضمیمه شده در pdf ارایه شدند)
(هم چنین دکتر نشیبى، میر خشتى و خانم دکتر مسعودى هم در گارگاههاى عملى راهنماى شرکت کنندگان بودند)

در پایان برنامه، کارگاهها با تقسیم همکاران شرکت کننده بین تعداد کافى از ایستگاهها تشکیل شدند و در هر ایستگاه اساتید گرانقدر با حضور شخصى و شرکت در هر کارگاه به ارایه ى ریزترین نکات فنى توجه داشتند و همه ى اینها در کنار وقت بسیار مناسب و کافى هر ایستگاه امکان آشنایى با وسایل مختلف اداره راه هوایى را به خوبى میسر میکرد. آنچه به نظر مفید و ضرورى می رسد برگزارى تعداد بیشترى از این دوره هاست زیرا موضوعاتى مانند مدیریت راه هوایى هم زود متحول میشوند و هم محور و اساس توان و مهارت هر کدام از ما هستند.
با سپاس از یکایک اساتید دانشمند و گرانقدرم که روز بسیار پربارى را در حضورشان تجربه کردم و با سپاس ویژه از استاد عزیز دکتر حسین خان که کتاب ارزشمندشان با امضا و دستخط زیباى ایشان یادگار و افتخارى ماندگار براى من شد.
هم چنین از دکتر سلیمى گرانقدر بسیار سپاسگزارم و امیدوارم با مدیریت این استاد توانمند و پر انگیزه روز به روز بیش از روز پیش شاهد پیشرفت و سرفرازى دانش و توان بیهوشى باشیم.

*تصاویر مربوط به این کارگاه در انتهای صفحه اضافه شده است.

کارگاه راه هوایی پیشرفته