ساختار انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه استان مازنداران

انجمن بیهوشی و مراقبتهای ویژه مازندران در سال ۱۳۷۲ رسماً آغاز به کار نمود و تا کنون مشغول به فعالیت است.

در حال حاضر اعضای هیئت مدیره این انجمن عبارتند از:

خانم دکتر فاطمه فرهودی

خانم دکتر فاطمه فرهودی

رییس انجمن

متخصص بیهوشی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی ایران سال ۱۳۷۶
پست سازمانی: متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شاغل در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا - ساری
سابقه خدمت در مراکز امام خمینی، فاطمه زهرا، سوختگی شهید زارع ساری

دکتر سید علی  موحد

دکتر سید علی موحد

نایب رییس انجمن

متخصص بیهوشی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی تهران سال ۱۳۸۰
پست سازمانی : متخصص بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شاغل در مرکز قلب مازندران (مرکز آموزشی درمانی حضرت فاطمه زهرا - ساری)

دکتر هاشم هاشم پور

دکتر هاشم هاشم پور

دبیر انجمن

متخصص بیهوشی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی گیلان سال ۱۳۷۸
پست سازمانی : متخصص بیهوشی سازمان تامین اجتماعی از ۱۳۸۰
شاغل در بیمارستان ولی عصر قائم شهر

دکتر علی عباسخانیان دوانلو

دکتر علی عباسخانیان دوانلو

عضو هیئت مدیره انجمن

متخصص بیهوشی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی شیراز سال ۱۳۷۹
پست سازمانی : استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران
شاغل در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا - ساری

دکتر هوشنگ اکبری

دکتر هوشنگ اکبری

بازرس انجمن

متخصص بیهوشی فارغ التحصیل دانشگاه علوم پزشکی بابل ۱۳۸۱
فلوشیپ آی سی یو از دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۸
پست سازمانی : استادیار بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

چندی پیش به بزرگواری و همت آقای دکتر سید عباس هاشمی ، پیشکسوت بیهوشی مدرن در استان مازندران ،  این انجمن  دارای مکانی ثابت برای نشست ها شده است و جلسه های انجمن درمطب ایشان برگزار می شود.آقای دکتر هاشمی  که در حال حاضرعضو افتخاری و ثابت انجمن هستند ،  ضمن بر عهده داشتن چندین دوره ریاست انجمن مازندران ، در طول مدت سی و چند ساله تخصص خود خدمات در خور توجه و ارزنده ای به جامعه بیهوشی استان ارایه نموده اند. گردهمایی های همگانی جامعه متخصصین بیهوشی نیز عمدتاً در بیمارستان خصوصی شفا ساری و به همت متخصصین بیهوشی آن از جمله آقای دکترهاشمی و آقای دکتر محمدرضا حبیبی انجام می شود.