ساختار انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران
آقای دکتر علیرضا سلیمی

آقای دکتر علیرضا سلیمی

رئیس هیأت مدیره
آقای دکتر اتابک نجفی

آقای دکتر اتابک نجفی

دبیر انجمن

متولد ۱۳۴۳/۴/۲۰ مشهد
دیپلم ۱۳۶۱ دبیرستان البرز تهران
دکتری عمومی ۱۳۶۹ دانشگاه علوم پزشکی تهران
بورد تخصصی بیهوشی ۱۳۷۳ دانشگاه علوم پزشکی تهران
فلوشیپ مراقبتهای ویژه و بیهوشی پیوند کبد ۲۰۰۰ میلادی دانشگاه پیتسبورگ آمریکا
استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر برنامه فوق تخصصی مراقبتهای ویژه دانشگاه علوم پزشکی تهران
رئیس بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان سینا
عضو هیئت عالی نظام پزشکی کشور

آقای دکتر کامران منتظری

آقای دکتر کامران منتظری

نائب رئیس هیات مدیره

متولد ۱۳۴۶ نجف آباد اصفهان
فارغ التحصیل بیهوشی ۱۳۷۴
استاد تمام و عضو هیئت بورد بیهوشی کشور
عضو هیئت علمی گروه بیهوشی از سال ۱۳۷۴
مدیر گروه بیهوشی اصفهان برای ۳ دوره
معاون دانشکده پزشکی اصفهان به مدت ٨ سال
عضو هیئت مدیره ، معاون انتظامی و رئیس هیات بدوی نظام پزشکی اصفهان
رئیس انجمن بیهوشی اصفهان

آقای دکتر ابوالفضل آفریده

آقای دکتر ابوالفضل آفریده

خزانه دار انجمن

ابوالفضل آفریده متولد ۱۳۴۱/۷/۲۰ شیروان بورد تخصصی آنستزیولوژی ۱۳۷۶ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
دو دوره عضو هیات مدیره نظام پزشکی کرج
دبیر انجمن بیهوشی شاخه استان البرز
عضو شورای بسیج جامعه پزشکی
کارشناس نظام پزشکی و پزشکی قانونی
رئیس بیمارستان تامین اجتماعی شهریار
رئیس بیمارستان البرز کرج
مدیر درمان تامین اجتماعی استان البرز
مدیر کل درمان مستقیم تامین اجتماعی

اعضای هیات مدیره انجمن

آقای دکتر رضا آخوندزاده

آقای دکتر رضا آخوندزاده

عضو هیأت مدیره

متولد ۱۳۴۴ اهواز
فارغ التحصیل پزشکی عمومی از دانشگاه شهید بهشتی وتخصص بیهوشی واحیا سال ۱۳۷۷ از دانشگاه جندی شاپور اهواز
درحال حاضر دانشیار و عضو هییت علمی و مدیر گروه بیهوشی دانشگاه جندی شاپور

آقای دکتر سید سعید جهانبخش

آقای دکتر سید سعید جهانبخش

عضو هیأت مدیره

تولد ۴١/١٢/٢۵ سبزوار
تحصیلات مقدماتی سبزوار
ورودی دانشکده پزشکی مشهد ۱۳۶۱
فارغ لتحصیلی ۱۳۶۸
ورودی تخصص بیهوشی ۱۳۷۲
فاغ التحصیلی ۱۳۷۵
مدیر گروه اسبق بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد
عضو دادسرا و هیئت بدوی سازمان نظام پزشکی خراسان رضوی از سال ۱۳۸۰تا کنون
دانشیار بازنشسته دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دکتر افشین جعفرزاده

دکتر افشین جعفرزاده

عضو هیأت مدیره
آقای دکتر حمیدرضا ربانیان

آقای دکتر حمیدرضا ربانیان

عضو هیأت مدیره

حمیدرضا ربانیان. متولد ١٣۴٨ تهران
فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال ١٣٧۴ از دانشگاه علوم پزشکی تهران.
فارغ التحصیل تخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه سال ١٣٨٧ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز

آقای دکتر مهرداد سالاری

آقای دکتر مهرداد سالاری

عضو هیأت مدیره

متولد سال ١٣۴۶ در استان فارس شهر نورآباد ممسنى
فارغ التحصیل پزشک عمومى در سال ١٣٧٣ و تخصص بیهوشى در سال ١٣٨٨ از دانشگاه علوم پزشکى شیراز ، فلوشیپ بیهوشى کودکان ١٣٩٧ ، عضو هیئت علمى دانشکده پزشکى د ع پ شیراز از سال ١٣٩٠ تا کنون ، عضو هیئت مدیره سازمان نظام پزشکى شیراز از سال ١٣٩٧ تا کنون

خانم دکتر فاطمه فرهودی

خانم دکتر فاطمه فرهودی

عضو هیأت مدیره
آقای دکتر بهمن نقی پور

آقای دکتر بهمن نقی پور

عضو هیأت مدیره

دکتر بهمن نقی پور باسمنج
متخصص بیهوشی و مراقبت‌های ویژه.
فلوشیپ فوق تخصصی بیهوشی قلب.
متولد ١٣۵٢ در تبریز.
دانشیار گروه بیهوشی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز.
معاون آموزشی گروه بیهوشی.
فارغ‌التحصیل پزشکی عمومی در سال ١٣٧٨
فارغ‌التحصیل تخصص بیهوشی ١٣٨۵
فارغ‌التحصیل فلوشیپ ١٣٨٨


اعضای علی البدل

آقای دکتر مهدی قیامت

عضو علی البدل اول

بازرس انجمن

آقای دکتر حسن تقی زاده

عضو علی البدل دوم
آقای دکتر علی حاج قاسمعلی

آقای دکتر علی حاج قاسمعلی

بازرس انجمن

آقای دکتر نوید ابولاحرار

بازرس علی البدل

This post is also available in: English