ساختار انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران
آقای دکتر علیرضا سلیمی

آقای دکتر علیرضا سلیمی

رئیس هیأت مدیره
آقای دکتر سید سجاد رضوی

آقای دکتر سید سجاد رضوی

دبیر انجمن
آقای دکتر سعید جهانبخش

آقای دکتر سعید جهانبخش

نائب رئیس هیات مدیره
خانم دکتر شبنم محمدی

خانم دکتر شبنم محمدی

خزانه دار انجمن

اعضای هیات مدیره انجمن

آقای دکتر رضا آخوندزاده

آقای دکتر رضا آخوندزاده

عضو هیأت مدیره
آقای دکتر رضا امین نژاد

آقای دکتر رضا امین نژاد

عضو هیأت مدیره
دکتر  پرویز کاشفی

دکتر پرویز کاشفی

عضو هیأت مدیره
آقای دکتر هومن تیموریان

آقای دکتر هومن تیموریان

عضو هیأت مدیره
آقای دکتر مهرداد سالاری

آقای دکتر مهرداد سالاری

عضو هیأت مدیره
خانم دکتر عالیه زمانی

خانم دکتر عالیه زمانی

عضو هیأت مدیره
آقای دکتر حجت پورفتحی

آقای دکتر حجت پورفتحی

عضو هیأت مدیره


اعضای علی البدل

آقای دکتر ابوالفضل آفریده

آقای دکتر ابوالفضل آفریده

عضو علی البدل اول
آقای دکتر دامون آزاد احیائی

آقای دکتر دامون آزاد احیائی

عضو علی البدل دوم

بازرس انجمن

آقای دکتر علی حاج قاسمعلی

آقای دکتر علی حاج قاسمعلی

بازرس انجمن
آقای دکتر آرین فروحی

آقای دکتر آرین فروحی

بازرس علی البدل

This post is also available in: English