فرم شکایت
  • نام مندرج در شناسنامه
  • نام خانوادگی مندرج در شناسنامه
  • آدرس پست الکترونیک؛ نمونه: majid@info.ir مورد قبول سیستم است
  • شماره تلفن همراه به طور کامل نوشته شود. مثال: ۰۹۱۱۱۱۱۱۱۱۱
  • توضیح کامل برای شکایت مورد نظر شما
  • ۱۳ + ۵ =
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

پیگیری شکایت