سخنرانی آموزشی آقای دکتر فتحی در کنگره بین المللی استانبول

بیشتر بدانید

دومین همایش بین المللی سرطان منطقه غرب آسیا

بیشتر بدانید

فرصتی که شاید به این زودی ها تکرار نشود

سمینار ERAS و کارگاه همودینامیک مونیتورینگ پیشرفته

بیشتر بدانید

گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ ۱۲-۷ شهرریور ماه ۱۳۹۵ (تصویری)

گزارش دیدارهای ریاست انجمن با ارکان انجمن جهانی

فرصت مطالعاتی بین المللی: مدیریت بیمارستانی