سومین دوره ی کنفرانس ERAS خاورمیانه

بیشتر بدانید

سخنرانی آموزشی آقای دکتر فتحی در کنگره بین المللی استانبول

بیشتر بدانید

دومین همایش بین المللی سرطان منطقه غرب آسیا

بیشتر بدانید

فرصتی که شاید به این زودی ها تکرار نشود

سمینار ERAS و کارگاه همودینامیک مونیتورینگ پیشرفته

بیشتر بدانید

گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ ۱۲-۷ شهرریور ماه ۱۳۹۵ (تصویری)

گزارش دیدارهای ریاست انجمن با ارکان انجمن جهانی

فرصت مطالعاتی بین المللی: مدیریت بیمارستانی