photo_2018-04-20_15-09-33

سخنرانی آموزشی آقای دکتر فتحی در کنگره بین المللی استانبول

بیشتر بدانید

کنفرانس علمی یک روزه 27 دی ماه 96

کنفرانس ماهانه با موضوع Ambulatory Anesthesia

کنفرانس علمی یک روزه 27 دی ماه 96

کنفرانس علمی یک روزه

زمان چهارشنبه ۲۷ دی ماه ۹۶

960625

دومین همایش بین المللی سرطان منطقه غرب آسیا

بیشتر بدانید

لوگوی انجمن

بیانیه 21 شهریور ماه هیات مدیره و بازرسی انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران و شاخه های استانی پیرامون تعرفه ها

بیشتر بدانید

احیای قلبی و ریوی

سمینار دو روزه احیای قلبی و ریوی

بیشتر بدانید

جراحی باریاتریک

کنفرانس ماهانه با موضوع بیهوشی در جراحی های باریاتریک

بیشتر بدانید