کنفرانس ماهانه – کرانیوتومی در بیداری

بیشتر بدانید

برنامه کنفرانس علمی یک روزه ویژه متخصصین بیهوشی استان فارس

بیشتر بدانید

گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ ۱۲-۷ شهرریور ماه ۱۳۹۵ (تصویری)

گزارشی کوتاه از سمینار سه روزه احیای قلبی-ریوی (تصویری)

گزارش کنفرانس زایمان بی درد: چالش ها و راهکارها.

ثبت نام در سمینار سه روزه احیای قلبی – ریوی

گزارشی کوتاه از کارگاه یک روزه مدیریت راه هوایی مشکل

گزارش تصویری از کنگره بیهوشی تبریز (تبریز آنستزیا ٢٠١۶ )

هفدهمین کنگره Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia

بیشتر بدانید

کورس بین المللی ICU

بیشتر بدانید