نوشته‌ها

پیام تسلیت ریاست انجمن به جناب آقای دکتر آخوندزاده

photo_2017-01-08_00-23-58

جناب آقای دکتر آخوندزاده

عضو محترم هیات مدیره انجمن خوزستان و ایران

مصیبت وارده را تسلیت عرض می نمایم. آرزوی صبر برای شما دارم

دکتر علیرضا سلیمی
رییس انجمن انستزیو لوژی و مراقبت های ویژه