نوشته‌ها

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-2

انتقاد از عملکرد نظام پزشکی در بزنگاههای مهم و سرنوشت ساز/ موافق انتخابات الکترونیکی هستم

بیشتر بدانید

%d8%af%da%a9%d8%aa%d8%b1-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%db%8c-%d9%be%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%db%8c%d9%84-2

غائله فیش‌های حقوقی نجومی؛ علل و عواقب (یادداشتی به قلم ریاست انجمن آنستزیولوژی در روزنامه مردم سالاری)

بیشتر بدانید

logo_wfsa

اعلام وصول حق عضویت سالیانه ایران از انجمن جهانی

بیشتر بدانید