برنامه آموزشی رشته تخصصی بیهوشی

برنامه آموزشی رشته تخصصی بیهوشی آخرین بار در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ توسط گروهی پرشمار از استادان این رشته و به دعوت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مورد بازنگری قرار گرفته است که متن کامل آن را می توانید در لینک ذیل بیابید:

Curriculum-GeneralAnesthesia

دستورالعمل کشوری زایمان بی درد

با عرض پوزش، شما اجازه دیدن این متن را ندارید.