%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c

برنامه کنفرانس علمی یک روزه ویژه متخصصین بیهوشی استان فارس

بیشتر بدانید

unnamed

گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ 12-7 شهرریور ماه 1395 (تصویری)

cropped-1.png

گزارشی کوتاه از سمینار سه روزه احیای قلبی-ریوی (تصویری)

زایمان بی درد

گزارش کنفرانس زایمان بی درد: چالش ها و راهکارها.

احیای قلبی- ریوی

ثبت نام در سمینار سه روزه احیای قلبی – ریوی

لوگوی انجمن

گزارشی کوتاه از کارگاه یک روزه مدیریت راه هوایی مشکل

لوگوی انجمن

گزارش تصویری از کنگره بیهوشی تبریز (تبریز آنستزیا ٢٠١۶ )

لوگوی انجمن

هفدهمین کنگره Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia

بیشتر بدانید

لوگوی انجمن

کورس بین المللی ICU

بیشتر بدانید

لوگوی انجمن

برنامه علمی کنگره بیهوشی تبریز (تبریز آنستزیا ٢٠١۶ )

بیشتر بدانید