%d9%84%d9%88%da%af%d9%88-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%db%8c

برنامه کنفرانس علمی یک روزه ویژه متخصصین بیهوشی استان فارس

بیشتر بدانید

cropped-1.png

جلسه فوق العاده انجمن بیهوشی استان فارس

unnamed

گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ 12-7 شهرریور ماه 1395 (تصویری)

cropped-1.png

گزارشی کوتاه از سمینار سه روزه احیای قلبی-ریوی (تصویری)

زایمان بی درد

گزارش کنفرانس زایمان بی درد: چالش ها و راهکارها.

احیای قلبی- ریوی

ثبت نام در سمینار سه روزه احیای قلبی – ریوی

لوگوی انجمن

گزارشی کوتاه از کارگاه یک روزه مدیریت راه هوایی مشکل

لوگوی انجمن

گزارش تصویری از کنگره بیهوشی تبریز (تبریز آنستزیا ٢٠١۶ )

لوگوی انجمن

هفدهمین کنگره Parenteral and Enteral Nutrition Society of Asia

بیشتر بدانید

لوگوی انجمن

کورس بین المللی ICU

بیشتر بدانید