photo_2018-04-20_15-09-33

سخنرانی آموزشی آقای دکتر فتحی در کنگره بین المللی استانبول

بیشتر بدانید

960625

دومین همایش بین المللی سرطان منطقه غرب آسیا

بیشتر بدانید

eras-logo

فرصتی که شاید به این زودی ها تکرار نشود

eras-logo

سمینار ERAS و کارگاه همودینامیک مونیتورینگ پیشرفته

بیشتر بدانید

unnamed

گزارش شانزدهمین کنگره جهانی بیهوشی – هنگ کنگ 12-7 شهرریور ماه 1395 (تصویری)

گزارش سفر به لندن

گزارش دیدارهای ریاست انجمن با ارکان انجمن جهانی

لوگوی انجمن

فرصت مطالعاتی بین المللی: مدیریت بیمارستانی