جامعه متخصصین بیهوشی ایران با جمعیتی بیش از ۳۵۰۰ نفر در حال حاضر افتحار دارد که خواستگاه انجمن های علمی قوی و موثری میباشد من جمله انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران ، انجمن مراقبت های ویژه ایران ، انجمن رژیونال آنستزی و درد و انجمن بیهوشی قلب ایران .
به منظور ایجاد ارتباط ارگانیک و هماهنگ بین این ارکان علمی آنستزی و با هدف تشکیل ” جامعه متخصصین بیهوشی ایران ” طی جلساتی با روسای انجمن های علمی آنستزی گفتگو گردیده و نظر مساعد ایشان حاصل آمده است.
این اقدام مهم پایه ای از جهت هماهنگی علمی و اتیکال کلیه همکاران متخصص و فلوشیپ و فوق تخصص رشته های آنستزی جهت بهبود کیفیت ارایه خدمات و ارایه گایدلاین های جامع با سرعت مناسب و پوشش میدانی کافی جهت ارایه خدمات مراقبت های ویژه و درد در سطح کشور بسیار نقش حیاتی ایفا خواهد کرد.
از سویی ارتباط و هماهنگی با وزارت محترم بهداشت و درمان و سازمان های بیمه گر و سایر ارگان ها تسهیل و تسریع خواهد شد و در عین حال برگزاری برنامه های آموزشی هماهنگ از طریق سمینارها و کنگره ها با کیفیت بالاتر و تقویم دقیق تری انجام خواهد گردید.
با عطف به کاهش هزینه های جاری از طریق تجمیع دفاتر و هزینه های مشترک و جریان کار تسریع شده ، توجیه اقتصادی نیز خواهد داشت.
امید است با این اقدام پایه ای توسط انجمن آنستزیولوژی و مراقبت های ویژه ایران با تجمیع انجمن ها در “جامعه متخصصین بیهوشی ایران” بعنوان نمونه در کشور گامی در جهت اقتصاد مقاومتی و الگویی موفق جهت افزایش کارآیی انجمن های علمی ارایه گردد.

با سپاس و احترام

 

Image