فرم شکایت
  • نام مندرج در شناسنامه
  • نام خانوادگی مندرج در شناسنامه
  • آدرس پست الکترونيک؛ نمونه: majid@info.ir مورد قبول سیستم است
  • شماره تلفن همراه به طور کامل نوشته شود. مثال: 09111111111
  • توضیح کامل برای شکايت مورد نظر شما
  • 13 + 4 =
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .
پیگیری شکایت